Trainer Jiu Jitsu

JIU JITSU

Marcel

JIU JITSU
Tel: 044 350 05 55
  • 4. Dan Karate
  • 3. Dan Jiu Jitsu
  • 3. Dan Kobudo
  • 6. Dan Renshi Iai Do

Richard

JIU JITSU
Tel: 044 350 05 55
  • 2. Kyu Jiu Jitsu

Thomas

JIU JITSU
Tel: 044 350 05 55